ورزش ایران و جهان , بیوگرافی (زندگی نامه) بازیکنان فوتبال ایران و جهان
افتخار پارس
سه شنبه 30 تیر 1394 :: نویسنده : مسیح عباسی       
میگن از وقتی پای عرب ها به ایران باز شد....
چون "پ"نداشتن اسم سرزمینمونو از ..پارس به ..فارس..تغییر دادن..
.
.
.
.این پاکستان عجب شانسی اورد!!!!

نخند آقا مطلب علمی تاریخی بود:))))))


**********************************************
امروز فلشمو تو ماشین بابام جا گذاشته بودم
شب ک اومد خونه در‌ زد گفتم کیه؟؟؟
گفت:
.
.
.
.
.
.
حااااااااااااامد پهلاااااااااااانه


**********************************************
در یکی از دبیرستان ها هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان

به عنوان موضوع انشا , 
این مطب داده شد که:

شجاعت یعنی چه ؟؟؟
...


محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود: (شجاعت یعنی این)!

 و برگه ی خود را سفید تحویل داده بود
و رفته بود...!

اماااا برگه آن جوان دست به دست دبیران در دبیرستان ها گشته بود

و همه به اتفاق و بدون
استثنا به او 20 داده بودند...

فکر میکنید این دانش آموز کیست؟

دکتـــــــــر علی شریعتی


**********************************************
ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻫﺮﯾﮏ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ: ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ. ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ.ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ : ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ …! ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻟﻮﮐﺲ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ، ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﯾﺨﺖ . ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ' ﺯﻫﺮ' ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽ' ﺁﺑﯽ ﮔﻮﺍﺭﺍ', ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺭﺍ ! ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ: ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ِ ﺩﺭﻭﻥ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ، ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ... حکایت ما آدمها اینست
و باطنی زیباست ک زیبایی حقیقی است


**********************************************
پسر عموم ۸سالشه اومده میگه میدونستی

اگر همه ی یخ های قطب جنوب آب بشن

سطح آب اقیانوس ها هفتاد متر اضافه میشه

و اینجوری یک چهارم خشکی های کره زمین زیر آب میره ؟

من :|

از شما چه پنهون من آخرین چیزی که همین اواخر فهمیده بودم این بود

که گوزن ها شوهر آهوها نیستن و کلی هم سرش ضربه روحی خوردم


**********************************************
تو کل زندگیم تنها عبادتی که اول وقت انجام میدم
.
.
.
.
.
افطار اول وقته ㄟ(ツ)ㄏ
یعنی اون دنیا میرم بهشت؟؟؟ 


**********************************************
رادیو ماشین رو روشن کردم.داشت   i luh ya papi از جنیفر عزیز رو پخش میکرد. بعدیشم جاستین بود .میفهمی جاستییییییییین.
الان تیکه های رادیو تو اتوبان باقریه.


**********************************************
کیایادشونه پسراپنیرن دست بزنی میمیرن،پسرابادکنکن دست بزنی میترکن،پسراشلنگن دست بزنی میلنگن..ازتفریحات سالم ما هفتادیا..دختراهواموداشته باشین..


**********************************************
موردداشتیم پسره باخشتکش داشته خیابونارو جارومیزده،شهرداری همونجاباحقوق ومزایای عالی استخدامش کرده!!


**********************************************
بعد از رفتنش موهایم را از ته زدم
.
.
.
.
خاک بر سر مریضی پوستی داشت دستاش ، مریضیش زد به کلم دکتر گفت موهاتو کوتاه کن
چیه ؟ نکنه میخواستی عشق و عاشقی باشه؟
من اخرین دفعه ای که خواستم عشقمو نشون بدم یه جوجه رنگی داشتم زیر پام لهش کردم‎:-( ‎


**********************************************
پول که داشته باشی
.
.
.
ﻫﯿﺰ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺟﺬﺍﺑﻪ!
ﺗﯿﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻣﺰﻩ ﺕ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ!ﭼﺎﻗﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﮑﻪ…
ﺷﮑﻢ ﮔﻨﺪﻩ ﺕ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺱ!
ﮐﭽﻠﯿﺖ ﺷﯿﮏ ﻭﻗﺸﻨﮕﻪ!
گوزت رو که نگو.......نفسه


**********************************************
تازگیا یه آزمایش به آزمایشای قبل از ازدواج اضافه شده....
.
.
.
دخترو میندازن تو آب اگه اومد بالا همش پروتزه


**********************************************
ﮔﻠﭽﯿﻦ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﭘﺴﺮﺍ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻡ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻲ؟
ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺍﻻﻍ ﻧﻤﯿﺨﺎﯼ؟
ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻗﺴﻄﯽ ﻧﻤﯿﺨﺎﺩ ؟؟؟
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻮﺭ ﻣﯿﺮﯼ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺭ ﻣﯿﺮﯼ ؟
ﺧﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻼﺱ ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ???
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺷﺘﯽ
ﮐﻦ.
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻡ ﺟﻔﺘﮏ ﺑﻨﺪﺍﺯﻱ؟؟؟
ﺍﯼ ﻣﺎﺷﺎﻻ ﺑﯿﻮﻓﺘﻪ ﺭﻭﺕ
ﺷﺒﺎ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟
ﺭﯾﺪﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻧﮕﯿﺮ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ...آق پسرای گل توی هر گروهی هستید ارسال کنید شاید گره از کار کسی باز بشه
Send to all
خواستم چار تا تیکه یاد بگیرین کمتر دخترا بهتون تیکه بندازن


**********************************************
خبر خبر
فوری فوری
علت ضعیف بودن اینترنت مشخص شد
یه لنگی رفته سرچ کرده پرسپولیس قهرمان اسیا
اینترنت دچار سکته مغزی وفلج حرکتی شده


**********************************************
ﻣﺘــﺎﺳﻔـﺎﻧﻪ ﺩﻗـﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿــﺶ ﺧﺒــﺮ ﺭﺳﯿــﺪ ﮐــﻪ :
.
.
.
:
.
.
.
.
.
ﺁﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﺟﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ
ﺩﻭ
ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻟﺖ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻩ .
ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ
ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩ ﺭﺍ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑـﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﻋـﻨـﻮﺍﻥ
ﮐــﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ !


**********************************************
یه مخاطب خاص هم نداریم....
از 1851ثانیه مکالمه رایگان،از1شب تا7صبح،
که ایرانسل بهمون هدیه داده، استفاده کنیم.....!!!!!
والا بااین هدیه هاشون!
به هرکدوم از دوستام زنگ زدم،فحش دادن....¤_¤


**********************************************
شده تا حالا تو مهمونی باشید بعد برق بره .بعد شما یواشکی به خوردنی مورد علاقتون تو خفا حمله ببرین .وقتی لپ هاتون پره و وایسادین بالا سر ظرفش برقا بیاد. .یهو همه نیگاتون می کنن.اون موقع چه احساسی داری؟راس بگو.


**********************************************
دقت کردین ؟کافیه تو یه رابطه ی عاشقانه باشی;اونوقته که از زمین و آسمون بهت پیشنهادای دوستی میشه !اما حالا اگه تنها باشی به مارمولک پیشنهاد بدی رد می‌کنه !


**********************************************
رفتم کلانتری، به سرباز دم در میگم:
شما سربازی؟
میگه: نه بی بی خشتم، فرمایش؟!
اعصاب ندارن مردم !!!
نوع مطلب : جوک و اس ام اس با حال، 
برچسب ها : جوک و اس ام اس با حال، جوک و اس ام اس دکتـــــــــر علی شریعتی، جوک و اس ام اس خاطرات دهه هفتادیا، جوک و اس ام اس موردداشتیم، ﮔﻠﭽﯿﻦ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﭘﺴﺮﺍ به دخترا، رضا عباسی reza abbasi، جوک و اس ام اس ضد حال و سرکاری و ضد دختر و ضد پسر،
لینک های مرتبط :


 
درباره وبلاگ

ورزش ایران و جهان , به روزترین بیوگرافی (زندگی نامه) بازیکنان فوتبال ایران و جهان
rezaabbasi1376.mihanblog.com
reza abbasi 1376
رضا عباسی

مدیر وبلاگ : مسیح عباسی
مطالب اخیر
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین بازیکن جهان کدام است؟


برچسبها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
   
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic